prenájom vysokozdvižných plošín

Pracovné plošiny a zdvíhacie zariadenia

Automobilové pracovné plošiny sú optimálne pre rýchle a flexibilné použitie vo všetkých výškach. Ponúkame prenájom vysokozdvižné plošiny s plne vyškolenou obsluhou až do výšky 27 metrov. V našom vozovom parku si vždy nájdete to, čo potrebujete.
Go to Do výšky 17 metrov

Do výšky 17 metrov

Autoplošina Multitel MX 170 malých rozmerov s kĺbovým výsuvným ramenom sa pohybuje do výšky až 17 metrov alebo 8 metrov bočného dosahu.

Go to Do výšky 20 metrov

Do výšky 20 metrov

Automobilová pracovná plošina Multitel MX 200 je vďaka svojej nízkej váhe a malým rozmerom ideálna pre práce v mestách a na malých a stredných stavbách.

Go to Do výšky 27 metrov

Do výšky 27 metrov

Vysokozdvižná plošina Multitel MX 270 ponúka veľkú flexibilitu. Je vhodná tam kde je potrebné maximalizovať bočný alebo výškový dosah.

Dohodnite si termín

Prenájom a služby

Možnosti použitia plošiny

 • inštalácia fasádnych bannerov
 • olep vysokých billboardov
 • zameriavanie vo výškach (billboardy, fasády,…)
 • obhliadky vo výškach
 • montáže / demontáže svetelných a nesvetelných reklám
 • servis svetelných a nesvetelných reklám
 • servis hromozvodov 
 • opravy / výmeny / prekládky elektrických a iných káblových vzdušných vedení
 • montáže / demontáže klimatizácií
 • maliarske / natieračské práce vo výškach
 • čistenie a opravy fasád, striech, odkvapových žľabov
 • opravy / údržba obkladových systémov 
 • opravy / výmeny balkónových zábradlí a parapetov 
 • opravy / montáž / čistenie okien + vonkajšieho príslušenstva 
 • montáž / servis osvetlenia, výmeny osvetľovacích zdrojov 
 • servis bezpečnostnej kamerovej techniky
 • olep / odstraňovanie polepu presklených fasád 
 • montáž / demontáž vianočnej výzdoby, filmárske a fotografické práce
 • zatepľovanie fasád a ich častí 
 • vykládka materiálu na strechy (betónové kocky, vrecia, zeleň, …)
 • montáž / demontáž tieniacej techniky (rolety, žalúzie, …)
 • montáž / demontáž / servis reklamných totemov a vlajok 
 • montáž / demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach
 • údržba vysokej zelene – opil stromov

Technické informácie a záťažové diagramy pracovných plošín

Kontaktujte nás