28. June 2018

Prenájom a služby

Možnosti použitia plošiny

 • inštalácia fasádnych bannerov
 • olep vysokých billboardov
 • zameriavanie vo výškach (billboardy, fasády,…)
 • obhliadky vo výškach
 • montáže / demontáže svetelných a nesvetelných reklám
 • servis svetelných a nesvetelných reklám
 • servis hromozvodov 
 • opravy / výmeny / prekládky elektrických a iných káblových vzdušných vedení
 • montáže / demontáže klimatizácií
 • maliarske / natieračské práce vo výškach
 • čistenie a opravy fasád, striech, odkvapových žľabov
 • opravy / údržba obkladových systémov 
 • opravy / výmeny balkónových zábradlí a parapetov 
 • opravy / montáž / čistenie okien + vonkajšieho príslušenstva 
 • montáž / servis osvetlenia, výmeny osvetľovacích zdrojov 
 • servis bezpečnostnej kamerovej techniky
 • olep / odstraňovanie polepu presklených fasád 
 • montáž / demontáž vianočnej výzdoby, filmárske a fotografické práce
 • zatepľovanie fasád a ich častí 
 • vykládka materiálu na strechy (betónové kocky, vrecia, zeleň, …)
 • montáž / demontáž tieniacej techniky (rolety, žalúzie, …)
 • montáž / demontáž / servis reklamných totemov a vlajok 
 • montáž / demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach
 • údržba vysokej zelene – opil stromov