8. January 2023

Výrub a orez

Výrub stromov | Bezpečne a profesionálne

Existuje mnoho dôvodov, prečo budete musieť dať strom vyrúbať a odstrániť z vášho pozemku. Najdôležitejšia vec, ktorú je potrebné zvážiť pri posudzovaní stavu vášho stromu, je, či je bezpečný. Keď strom zostarne, postupne stráca svoju štrukturálnu integritu. Keď sa to stane, bezpečnosť a stabilita stromu je ohrozená. V tomto bode sa strom stáva nebezpečenstvom pre vás, váš domov a okolie.

Náš dobre vyškolený personál vám pomôže s odstraňovaním stromov. Disponujeme s platnými preukazmi pilčíka na ťažbu dreva, preukazmi na obsluhu pracovných plošín a preukazmi na prácu vo výške vykonávanú pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky s niekoľkoročnou praxou. Používame moderné vybavenie a profesionálnu techniku. Našou prioritou je bezpečnosť a zodpovednosť.

Kedy je možné realizovať výrub stromov?

Výrub drevín je možný realizovať len v období vegetačného pokoja – od 1. októbra do konca februára. Mimo tohto obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, ak strom ohrozuje životy, zdravie alebo by mohol spôsobiť značné škody. Vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce, resp. mesta. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia konania.

Potrebujem povolenie na výrub stromu?

Povolenie na výrub stromu, až na pár výnimiek, potrebujete vždy, aj keď sa strom nachádza na vašom pozemku. Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec / mesto, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad.

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

  • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm (do priemeru cca 12cm), meraným vo výške 130 cm nad zemou. Toto neplatí pre dreviny rastúce vo verejnej zeleni alebo na cintorínoch.
  • Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm (do priemeru cca 25cm), meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej oblasti.
  • Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  • Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

V týchto prípadoch platí iba ohlasovacia povinnosť.

Cenové ponuky a obhliadky sú bezplatné

KONTAKTUJTE NÁS

 

Orezávanie stromov | Starostlivosť o stromy

Hoci lesné stromy rastú celkom dobre so svojim prírodným “orezávaním”, krajinné stromy rastúce mimo lesa vyžadujú vysokú úroveň starostlivosti, aby si zachovali svoju krásu a štrukturálnu integritu. Prerezávanie by mali vykonávať kvalifikovaní arboristi so silnými znalosťami techniky prerezávania, biológie stromov a bezpečnosti práce. Nesprávna technika môže spôsobiť trvalé poškodenie stromu, ktorá má vplyv na ďalší rast, vývin a dĺžku života stromu.

Špecializujeme sa na komerčné prerezávanie stromov, orezávanie a rezanie stromov s použitím výškovej techniky.

Nie je to len o estetike

Prerezávanie stromov zlepšuje vzhľad stromu a pomáha zabezpečiť jeho zdravý a bezpečnejší život. Správna údržba stromov môže minimalizovať poškodenie víchricou, vytvoriť štruktúru pre budúci rast, zmierniť riziko zlyhania kostrových konárov a poskytnúť potrebný priestor pre chodníky a stavebné konštrukcie. Nesprávny rez môže tiež poškodiť strom. Naši certifikovaní pracovníci majú odborné znalosti a presne vedia, ako sa starať o vaše stromy.

Kedy je možné realizovať orezávanie stromov?

Orez stromov (redukčný, zdravotný, stabilizačný a udržiavací rez) je optimálne realizovať vo vegetačnom období, teda naopak od výrubu,  od 1. marca do 30. septembra.

Celoročne je možné vykonávať bezpečnostný orez, ak zabezpečuje aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu.

Koľko stojí výrub stromu?

Náklady na odstránenie stromu, resp. orezávanie sa líšia podľa stromu a závisia od faktorov, ako je výška a priemer stromu, stav alebo zdravie stromu a jeho blízkosť k objektom, ako sú budovy, ploty, ulice alebo iné stromy. Strom zvyčajne posudzujeme osobne alebo prostredníctvom fotiek, videa, aby sme určili všetky tieto faktory pri stanovovaní ceny.

Pri veľkých výruboch je tiež dôležité brať do úvahy poplatky za odvoz drevnej hmoty a poplatky za recykláciu odpadu. Možností ako spracovať drevnú hmotu je niekoľko. Hrubšie konáre a kmene vám vieme napíliť na menšie kusy a za rok/dva sušenia ich využijete ako palivové drevo. Konáre do priemeru 8 až 10 cm štiepkujeme na mieste, ktorú viete využiť na záhrade alebo ako základ v komposte. Ak si môžete ponechať niektorú časť stromu na svojom pozemku, ušetríte peniaze!

Cenové ponuky a obhliadky sú bezplatné

KONTAKTUJTE NÁS

 

Výber z našej práce | Ukážka ako prebieha pílenie stromov